A tanácsadás jogi, szakma-etikai és adatvédelmi keretei és határai

A munkahelyi-tanácsadáshoz kapcsolódó tevékenységi kör egyértelműsítése:

Tisztelettel hívnánk fel leendő ügyfeleink (klienseink) figyelmét arra, hogy szolgáltatásunk nem egészségügyi szakellátás keretében végzett pszichológiai tanácsadás. Ebből fakadóan működésünk nem terjed ki a népesség ~1-6 százalékában előforduló súlyos (klinikai-pszichológiai szakellátást vagy gyógyszeres kezelést igénylő) esetek kezelésére vagy pszichiátriai, illetve klinikai pszichológiai tanácsadás keretében végezendő terápiás foglalkozások lebonyolítására.

Mentálhigiénés tanácsadó/coaching szolgáltatásunk, előszűrés jelleggel (a DSM diagnosztikai kézikönyv alapján, amennyiben erre felkérés érkezik a klienstől) a mérvadó nemzetközi APA és ACA etikai előírásokat követve az esetlegesen ilyen tünetekkel rendelkező személyek számára jelzi, hogy milyen típusú szakellátást lenne szükséges igénybe vennie, azt hol kaphatja meg, azaz referálja a potenciális ellátó szolgálat felé az adott személyt. A jogszabályokban rögzített 'gyógyító' páciens-terapeuta típusú tevékenységet tehát nem végzünk, a tanácsadás célja a programban résztvevők részére biztosítani a jó szándékú érték-teremtő beszélgetés lehetőségét, a meghallgatást, eseti megoldásokra történő figyelem irányítás, lehetőségek feltárását.

A fogadóórák általános szerkezeti összetétele:

A munkahelyi-tanácsadás online telemedicina platformon működik egy linken keresztül "virtuális teremben." A kliens eldöntheti, hogy csak audió vagy audió/videó beszélgetésen vesz részt. Az érdeklődők érkezési/feliratkozási sorrendben vehetik igénybe a tanácsadó szolgálatát, illetve vehetnek részt a csoportos foglalkozáson (amennyiben éppen van erre lehetőség). A foglalkozásokon a kliensek egyéni szükségleteik szerint lehetőséget kapnak arra, hogy ismertessék problémáikat és a megoldásukhoz vezető utat feltárják a Megbízott képviselője segítségével - támogatásával legfeljebb alkalmanként és egyénenként 60 percben.

A munkahelyi-tanácsadói munka folyamata az alábbi tételekre terjedhet ki:

- A kliens részéről felmerülő személyes problémák feltárása/meghallgatása.
- Pszichológiai előszűrés: mentális és érzelmi rendellenességek/zavarok feltárására. (Szükség esetén)
- Referálás - állami fenntartású egészségügyi létesítmények és pszichológiai szakszolgálatok felé. Objektív feltárása annak, hogy a kliens saját nyelvi kompetenciáinak (az általa beszélt nyelven) és igényeinek megfelelő ellátásban részesülhessen.
- Pszichológiai értelemben biztonságos és bizalmas környezet biztosítása mellett az alábbiakban megjelölt kategóriák átbeszélése igény szerint:

o Önbizalom hiánya;
o Önismeret hiánya/önismeret tovább mélyítése;
o Halogatás (munkahelyi feladatokkal csúszás, nehéz belekezdés)
o Kommunikációs problémák;
o Szociális szorongás, önértékelési problémák;
o Munkahelyi nehézségek: stressz, kiégés;
o Családi nehézségek miatti pszichés megterheltség;
o Munka-magánélet egyensúly;
o Munkahelyi teljesítmény fejlesztése;
o Általános mentális egészség és jóléti kérdések;
o Belső erőforrások feltárása/feltárásának elősegítése;
o Életvezetési nehézségek (pl.: "hogyan kérdések" körbejárása, az időgazdálkodás, munka teljesítmény, tudatosság, stressz kezelés, interperszonális konfliktusok és személyes határok stb. tekintetében.) o Kliensek szupportja karrierkérdésekben;
o COVID-19 kapcsán kialakuló stressz/kiégés prevenció;
o Drog és alkohol prevenció;
o A kliensek élethelyzeteinek pozitív változások irányába történő elmozdítása;
o Lehangoltság/hangulatingadozásból fakadó problémák feltárása;
o Nehéz döntési helyzetek, dilemmák: "Menjek vagy maradjak?";
o Párkapcsolati problémák, válás.

Dolgozók/kliensek személyiségi jogai és a titoktartás rendszere:

A foglalkozások bizalmasas lékörben zajlanak. Sem az egyéni tanácsadásról sem a csoportos foglalkozásokról nem készülhet audio-video felvétel. A foglalkozásokon elhangzott információk harmadik fél részére nem adhatóak ki, csak a kliensnek.

A tanácsadó kizárólag személyes, azonosító nélküli azaz anonim statisztikai adatokat gyűjthet a látogatások számáról és a felmerült gyűjtőtémákörökről. Azokban az esetekben, amikor a tanácsadó számára az "önveszélyeztetés", mint szándék nyilvánvalóvá válik a kliens narratívájában, a tanácsadónak joga, hogy szakmai titoktartás szabályát félretéve értesítse a munkahely kijlölt vezető képviselőjét/tisztségviselőjét és tájékoztassa a veszélyhelyzetről, miközben lehetőségeihez mérten igyekszik ösztönözni a dolgozót, fizikai erő alkalmazása nélkül, hogy éljen a rendelkezésre álló segítségnyújtó lehetőségekkel. Egy adott személy vagy csoport ellen eltervezett bántalmazási szándék esetén a tanácsadónak szintén joga és kötelessége közvetlenül a hatóságokat értesíteni.

GDPR adatvédelmi tájékoztató:

2018 május 25 óta, az Európai Unió kötelez minden érzékeny adattal dolgozó szolgáltatót, hogy tegyen erőfeszítéseket ilyen adatok biztonságos kezelésére. A munkahelyi-mentálhigiénés tanácsadás esetében a kapcsolattartáshoz szükséges a kliens által megadott telefonszám vagy e-mail cím törlését a kliens bármikor kezdeményezheti és jelezheti a hs.somogyi@gmail.com címre küldött e-mailben. Amennyiben az időpontfoglaláshoz igénybe veszi az appointy.com angol nyelvű időpontfoglaló rendszert, (lásd az appointy.com adatvédelmi útmutatóját ide kattintva https://www.appointy.com/gdpr/) ahol valamilyen azonosító megadása az időpontfoglalás visszaigazolásához szükséges (pl.: e-mail cím, Facebook vagy Google profil) kérheti tőlünk is ezen közbülső szolgáltatónál esetlegesen (a számunkra megjelenő) személyes adatainak törlését. Kérjük ez esetben jelezze felénk e-mailben (hs.somogyi@gmail.com) kérését és 24 órán belül manuálisan eltávolítjuk a reisztrációját a rendszerből. Az adatvédelemmel kapcsolatos tájékozatót és kliens nyilatkozatot itt érheti el. A projekt zárásakor a appointy - időpontfoglalási rendszer vállalathoz köthető fiókját töröljük.

Szeretnénk tájékoztatni arról is, hogy a tanácsadó szolgáltatást személyes adatainak megadása nélkül is igénybe veheti, ha telefonon, keresi fel a mentálhigénés tanácsadót. Bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal a kihelyezett munkahelyi-mentálhigiénés tanácsadóhoz.

A munkahelyi-tanácsadói munka lezárásának/befejezésének okai és formái:

A tanácsadás lezárása (terminálása) egyéni és csoportos foglalkozások esetén az alábbi indokok mentén történhet:
- A tanácsadás lezárul abban az esetben, ha a tanácsadó és a kliens közösen döntenek a foglalkozások befejezésről.
- A tanácsadás lezárul abban az esetben, ha a tanácsadó és a kliens egyetértenek abban, hogy a kitűzött célokat elérték a felkínált 6 alkalmon belül.
- A tanácsadás lezárul, abban az esetben, ha a tanácsadó és kliens egyetértenek abban, hogy a tanácsadás zsákutcába jutott.
- A tanácsadás lezárul, ha a kliens szükségletei állami vagy magán pszichológiai szakszolgálatok igénybevételét tennék szükségessé. (Referálás történik)
- A tanácsadás lezárul abban az esetben is, ha kliens a második egyeztetett időpontjára sem jön el indok nélkül.
- A tanácsadás lezárul abban az esetben, ha a kliens további időpontot nem kíván egyeztetni a tanácsadóval.